Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy SGGW

Uniwersytety Trzeciego Wieku istnieją na świecie i w Polsce od wielu lat. Mają bardzo różnych organizatorów, strukturę, tematykę i formy zajęć. Łączą je jednak adresaci działań i główna idea:
umożliwienie kształcenia, aktywności intelektualnej i społecznej osobom, które zakończyły już okres intensywnej
działalności zawodowej.

Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza przy SGGW rozpoczął swoją działalność w 2005 roku jako Stowarzyszenie non profit. Powstał przy SGGW. Zainteresowanie tą formą dokształcania i spędzania wolnego czasu jest ogromne. Do Uniwersytetu zgłaszają się osoby w różnym wieku, które chcą się dowiedzieć czegoś nowego i poznać nowych przyjaciół.
Jest to także doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. Dlatego program zajęć dostosowywany jest do zgłaszanych potrzeb. W zajęciach uczestniczy co roku około 700 słuchaczy.

Celem Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest:

  • aktywizacja osób starszych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, rekreacyjnej w celu
    zachowania i zwiększenia aktywności fizycznej, intelektualnej
  • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego
  • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej oraz inne działania zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych.