Aktualności

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Warszawa dnia: 2018-04-26

Zarząd Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza przy SGGW
w oparciu o § 25 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia zwołuje

na dzień 29 maja 2018r. o godz.14.00
w budynku nr 34 aula nr I

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZE
w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie UUTW

Proponowany porządek Walnego Zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie porządku Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu UUTW z działalności za 2017r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – sprawozdanie finansowe.
7. Dyskusja
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi UUTW.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu UUTW,
b/ zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej UUTW.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie Zebrania.

Zapraszamy członków UUTW do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu.
Uprzejmie przypominamy o posiadaniu legitymacji członkowskiej.

Zarząd UUTW

Grafiki zajęć „Poza Uniwersytetem” na rok akademicki 2017/2018

Grafiki zajęć „Poza Uniwersytetem” na rok akademicki 2017/2018 znajdują się w zakładce Program zajęć.”

Sekretariat UUTW

W roku akademickim 2017/2018
Sekretariat UUTW jest czynny
we wtorki, środy, czwartki w godz. od 10.00 – 14.00.

ZARZĄD UUTW