Aktualności

Słuchacze z lat ubiegłych

Słuchacze z lat ubiegłych wnoszą opłatę składki członkowskiej od dnia 2 października b.r.

Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informujemy Słuchaczy UUTW, że zajęcia w roku akademickim 2018/2019 rozpoczną się
od poniedziałku 15 października b.r.

Pierwszy wykład 16 października godz. 14.00 bud. 23 aula III

Zapisy na Zajęcia Poza Uniwersytetem

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na wykłady w:

– Centrum Interpretacji Zabytku opłata 35,00 PLN
– Łazienkach Królewskich opłata 35,00 PLN
– Zamku Królewskim opłata 20,00 PLN

Nowe zajęcia w Akademii Sztuk Pięknych

Nowe zajęcia w Akademii Sztuk Pięknych zostaną uruchomione, pod warunkiem zebrania grupy liczącej 50 osób.
/Grafik wykładów w programie zajęć/.

Zapisy na listę chętnych w dniach 9 – 11.X. b.r. w godzinach pracy sekretariatu UUTW.

Opłata za te zajęcia w wysokości 75,00 PLN będzie przyjmowana w terminie podanym później, jeżeli zbierze się wymagana liczba osób.

Sekretariat UUTW

Od 2 października b.r. sekretariat UUTW będzie czynny:
wtorek, środa, czwartek od godz: 10:00 – 14:00