X Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów – „Teraz My” 18.11.2012


CHÓR „URSYNOVIA CANTABILE”
URSYNOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W dniach 17-18.11.2012 w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 sierpnia odbył się

X OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD
AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW
„TERAZ MY”

Chór „URSYNOVIA CANTABILE”
uczestniczył w części konkursowej
i werdyktem jury otrzymał:

II MIEJSCE