Kontakt

Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy SGGW

Sekretariat czynny: WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK w godz. 10.00 – 14.00
budynek 10 pokój nr 16

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

tel. 022 593 15 90

Adres do korespondencji:
FUP Warszawa 130
02-774 Warszawa ul. Dereniowa 2
Skrytka pocztowa Nr 3

e-mail:   uutw@sggw.pl

Adres naszej strony internetowej: uutw.pl

REGON: 140223964
NIP: 521 336 88 73