Program zajęć

Zajęcia dla słuchaczy UUTW

odbywają się na terenie starego i nowego kampusu SGGW oraz poza terenem uczelni.

Organizacja Roku Akademickiego 2018/2019

12.X.2018r.

Inauguracja roku Akademickiego Aula Kryształowa
godz. 12.00

1 i 2.XI. 2018r.

Dzień wolny

18.XII.2018r.

Wigilia UUTW – Aula Kryształowa

24.XII.2018r. do 6.I.2019r.

Ferie Świąteczne /zimowe/

4.II.2019r. do 10.II.2019r

Przerwa semestralna

15.IV.2019r. do 22.IV.2019r.

Ferie Wielkanocne /wiosenne/

29.IV.2019r. do 5.V.2019r.

Dni wolne / „Majówka”

28.V.2019r.

WALNE ZEBRANIE

9.VI.2019r.

Zakończenie roku – Służewiec

   

12.X.2018r. do 1.II.2019r.

SEMESTR ZIMOWY

11.II.2019r. do 31.V.2019r.

SEMESTR LETNI

Pałac pod Blachą, Zamek Królewski

Pałac Pod Blachą

Wtorek, godz. 10.00

Zamek Królewski

Środa, godz. 12.00

Pałac Pod Blachą

Czwartek, godz. 10.00

 

Sala Kinowa

 

2018

23 października – Choć mury runęły, w pamięci wciąż trwał, czyli o zburzeniu i odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie

17 października – Hannibal, czyli „cudowna broń” nie zawsze pomaga

18 października – Choć mury runęły, w pamięci wciąż trwał, czyli o zburzeniu i odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie

13 listopadaMarcello Bacciarelli – nadworny malarz króla Stanisława Augusta

7 listopada – Hun Attyla – zdobywca Rzymu …… prawie

  8 listopadaMarcello Bacciarelli – nadworny malarz króla Stanisława Augusta

 

21 listopada – Saladyn – rycerz Orientu

 

11 grudniaWystawa czasowa – ”Znaki wolności”

5 grudnia – Shogun Tokugawa – lojalność samurajów

13 grudniaWystawa czasowa – ”Znaki wolności”

2019

15 stycznia – Szlakiem konserwatorskim po Zamku Królewskim – cz. IV *

16 stycznia – Hernan Cortes – sława konkwistadora

10 stycznia – Szlakiem konserwatorskim po Zamku Królewskim – cz. IV *

19 lutego – Szlakiem konserwatorskim po Zamku Królewskim – cz. V  *

20 lutego – Juan de Austria – bohater  spod Lepanto

14 lutego – Szlakiem konserwatorskim po Zamku Królewskim – cz. V  *

5 marca – Od gabinetu historii naturalnej do warsztatu pracy nowożytnego uczonego

6 marca – Eugeniusz Sabaudzki – żołnierz na salonach

14 marca – Od gabinetu historii naturalnej do warsztatu pracy nowożytnego uczonego

 

27 marca – George Washington – ojciec  narodu

 

9 kwietniaWystawa czasowa – związana z dynastią Wazów

17 kwietnia – Horatio Nelson i Artur, ks. Wellington – Brytyjczycy na szerokich wodach konfliktów z Francją

4 kwietniaWystawa czasowa – związana z dynastią Wazów

14 majaŚladami alchemii – zajęcia o charakterze pokazowo-warsztatowym

 8 maja – Napoleon Bonaparte – geniusz czy mitoman

16 majaŚladami alchemii – zajęcia o charakterze pokazowo-warsztatowym

 

29 maja – Ferdynand Foch, czyli zapomniany marszałek Polski

 

Kolor niebieski – tematy powtórzone z lat ubiegłych
Kolor zielony – wystawy czasowe
* – dotyczyć będą: ceramiki, szkła, tkanin, obiektów z drewna, metalu, skóry oraz technik pozłotniczych.

Muzeum Narodowe

Centrum Interpretacji Zabytku

Środa, godz. 12.00

Muzeum Narodowe

Wtorek, godz. 11.30

Muzeum Narodowe

Wtorek, godz. 11.30

Wykłady – ul. Brzozowa 11/13

Grupa I – spotkania w galeriach

Grupa II – spotkania w galeriach

2018

24 października Odbudowa przed odbudową

30 października    Niepodległa 1918 – wystawa czasowa

30 października –  Cijurim mi-Polin. Polsko-żydowskie spotkania artystyczne.

14 listopada Powojenna odbudowa Starego Miasta

20  listopada Cijurim mi-Polin. Polsko-żydowskie spotkania artystyczne.

20  listopada – Niepodległa 1918 – wystawa czasowa

12 grudnia Polichromie na Staromiejskich kamienicach

18  grudnia – Impresjonizm. A co potem?

18  grudnia – Impresjonizm. A co potem?

Wyjątkowo godz.12.00

2019

23 stycznia – Rotterdam, Hawr i Drezno – inne odbudowane miasta europejskie

8 stycznia – Marcello Bacciarelli i jego uczniowie  

            Karolina Zalewska

8 stycznia – Klasycyzm  i romantyzm w malarstwie    

            Paweł Masłowski

13 lutego – Stare Miasto na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego

12 lutego    Moda w malarstwie historycznym    

            Magdalena Bialic

12  lutego  – Marcello Bacciarelli i jego uczniowie  

            Karolina Zalewska

20 marca – Dziedzictwo Niematerialne i  Naturalne

12 marca   Oblicza Jana Matejki

            Karolina Zalewska     

12 marca –  Moda w malarstwie historycznym.   

            Magdalena Bialic

3 kwietnia – Zagrożone Dziedzictwo

16 kwietnia – Znamy ale czy dokładnie? słynne historie mitologiczne,       Urszula Król

16 kwietnia – Oblicza Jana Matejki          

            Karolina Zalewska     

22 maja – Dziedzictwo Kulturowe na liście UNESCO

21 maja  Klasycyzm i romantyzm w malarstwie              Karolina Zalewska

21 maja – Znamy ale czy dokładnie?  słynne historie mitologiczne,      Urszula Król

 Zielony kolor – wystawa czasowa

Wykłady w Centrum Interpretacji Zabytku 2018/2019

Lp.

Data

Wprowadzenie do wykładu

Rok 2018

1.       

24 października

 

Odbudowa przed
odbudową

Architekci i urbaniści warszawscy już w dwudziestoleciu międzywojennym snuli plany uzdrowienia przestrzeni miasta. W czasie okupacji, kiedy nie znano jeszcze ostatecznego stanu zniszczeń, wraz historykami sztuki i konserwatorami intensywnie planowali nową organizację przestrzeni Warszawy, uwzględniającą potrzeby człowieka w XX wieku, ale nie zapominając o zabytkach. Poznanie tych planów jest niezbędne do zrozumienia procesu odbudowy Warszawy po 1945 roku.

2.       

14 listopada

 

Powojenna odbudowa Starego Miasta

W lutym 1945 ówczesny prezydent Warszawy, Marian Spychalski, zlecił Janowi Zachwatowiczowi i Piotrowi Biegańskiemu utworzenie instytucji, która zajmie się odbudową Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem rekonstrukcji jej historycznych dzielnic tak powstało Biuro Odbudowy Stolicy. Zatrudniono w nim wiele osób  związanych z tym tematem już w czasie okupacji. Instytucja istniała do 1948, po czym zmieniała swoje nazwy, lecz najczęściej konsolidowała te same osoby. Ewa Perlińska-Kobierzyńska przybliży problematykę rekonstrukcji stolicy aż do 1989 roku.

3.       

12 grudnia

 

Polichromie na
Staromiejskich
kamienicach

Dekoracje fasad Staromiejskich kamienic od zawsze były nierozerwalnie związane z ich tożsamością i pomagały w identyfikacji funkcji miejsca lub właściciela. Planując odbudowę Starego Miasta nie zdecydowano się na przywrócenie realizacji przygotowanych z okazji 10. rocznicy odzyskania niepodległości, mimo posiadanych projektów. Podczas spotkania Sylwia Kot nakreśli środowisko, w którym powstały obecne dekoracje oraz wyjaśni przyczyny podejmowanych ówcześnie decyzji.

Rok 2019

4.       

23 stycznia

Rotterdam, Hawr
i Drezno – inne
odbudowane miasta
europejskie

Nawiązując do fenomenu odbudowy Warszawy przedstawione zostaną inne miasta przywrócone do życia po II wojnie światowej, takie jak Hawr, Rotterdam i Drezno. Z Warszawą łączą je przyczyny odbudowy, ale różnią koncepcje urbanistyczne

5.       

13 lutego

Stare Miasto na Liście Światowego
Dziedzictwa
Kulturowego

W latach 80.XX w. warszawska Starówka trafiła na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podczas spotkania Anna  Zasadzińska wyjaśni czym jest ta lista i co należy zrobić, żeby na nią trafić oraz przybliży historię UNESCO i ich instytucji, opowiadając jak to się stało, że przywódcy państw świata postanowili przyjąć wspólną odpowiedzialność za największe obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego występującego na całej kuli ziemskiej.

6.       

20 marca

Dziedzictwo
Niematerialne

 

  

  

Dziedzictwo
Naturalne

 

Światowe dziedzictwo nie zawsze musi być widoczne na pierwszy rzut oka ani nawet wymierne, a którego zachowanie często wiąże się z przetrwaniem danej kultury. Podczas tego spotkania zaprezentowane zostaną przykłady niezwykłego dziedzictwa niematerialnego, do którego należą m.in. przestrzeń kulturowa Gongów w Wietnamie, zwyczaje związane z przyrządzaniem kawy po arabsku jako symbolu gościnności czy argentyńskie tango.

 

Dziedzictwem ludzkości są nie tylko rzeczy, miejsca i tradycje, ale również otaczająca człowieka przyroda. Spotkanie stanie się opowieścią o afrykańskiej pustyni Namib, równikowych lasach deszczowych, ogrodach japońskich, sekretach australijskiej rafy koralowej, amerykańskich kanionach i wielu innych wspaniałych tworach natury na całej ziemi, które również uwzględniono na listach UNESCO.

7.       

3 kwietnia

 

Zagrożone Dziedzictwo

Wpis na listę UNESCO to wielki prestiż, ale też duża odpowiedzialność – obiekt umieszczony na liście staje się przedmiotem dużego zainteresowania, a każda wprowadzona zmiana jest monitorowana przez międzynarodową społeczność ekspertów. Anna Zasadzińska wyjaśni, co się stanie gdy stan zabytku się pogorszy lub gdy obiekt zostanie zniszczony w trakcie działań wojennych, katastrof naturalnych lub w wyniku nieodpowiedniego użytkowania. W czasie spotkania dowiedzą się Państwo m.in. dlaczego Wenecji i jej lagunie grozi skreślenie z listy oraz czy usunięcie z niej Drezna było słuszną decyzją.

8.       

22 maja

 

Dziedzictwo Kulturowe na liście UNESCO

Lista ustanowiona na mocy Konwencji UNESCO w 1972 roku w Paryżu obejmuje 1056 obiektów w 165 państwach, wśród których znajdują się zarówno zabytki architektury i założenia urbanistyczne, jak i pomniki przyrody, formacje geologiczne i ekosystemy. Podczas spotkania Marta Galewska przybliży najbardziej zaskakujące obiekty na liście, m.in. brazylijskie Ouro Preto, czyli miasteczko czarnego złota, które w połowie XVIII wieku zamieszkiwało więcej mieszkańców niż Rio de Janeiro czy Nowy Jork oraz wyjaśni dlaczego stolica Erytrei została nazwana modernistycznym miastem Afryki.

 

Pałac w Wilanowie, Muzeum Warszawy, Łazienki Królewskie

Pałac w Wilanowie

Poniedziałek, godz. 12.00

Muzeum Warszawy

Czwartek, godz.11.00

Łazienki Królewskie

Czwartek, godz. 11.00

Kolor niebieski – miejsce spotkania

Rynek Starego Miasta 28-42

Kolor niebieski  – miejsce spotkania

2018

22 października – Wilanów i Wersal – czy łączy je tylko epoka

spacer tematyczny – Pałac

25 październikaPałac Krasińskich, czy zasłużył na miano najwspanialszego gmachu w Warszawie

11 październikaGdy Europa mówiła po francusku. Rola Francji w kulturze epoki Stanisława Augusta  – P. na W.

5  listopada – Inter pares” – możnowładcy czasów Jana III  wykład – Villa Intrata

29 listopadaWędrujący pałac Lubomirskich

15 listopadaOd przyjaźni do wrogości. Franciszek Ksawery Branicki a Stanisław August – nie tylko w świetle Pamiętników. Pałac na Wyspie

26 listopada –  Z głupim karty, z mądrym żarty, czyli o XVII-wiecznych grach i zabawach towarzyskich

Wykład – Villa Intrata

 

 

17 grudnia –  Nie taka słaba płeć. Społeczne role kobiet w czasach Jana III Sobieskiego            

Wykład – Villa Intrata

20 grudniaBelweder, jak prywatny pałacyk stał się siedzibą prezydenta  RP

6 grudnia  – Zwiedzanie Muzeum  Łowiectwa – M.Ł.i J.

Wystawa czasowa „Ordery – P.M.

2019

21 stycznia –   Jak to z dziećmi drzewiej bywało?

spacer tematyczny – Pałac

31 styczniaDlaczego Tytus Flaminus ogłasza wolność miast grackich przy ulicy Miodowej? Ślady antyku i orientu w pałacu Paca

17 stycznia – Wystawa czasowa „Ordery” – P.M.

Zwiedzanie Muzeum  Łowiectwa  – M.Ł.i J.

25 lutegoGabinety starożytności w pałacu wilanowskim z kolekcją sztuki egipskiej i greckiej  

spacer tematyczny – Pałac

28  lutegoRezydencje Potockich. Miejski pałac przy Trakcie Królewskim i romantyczny Natolin

21 lutego – „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego –                 Teatr Królewski

18 marca – Meble pełne tajemnic (kabinet, sekretery, sekretarzyki)                              

spacer tematyczny – Pałac

28 marcaPrezydencki, Namiestnikowski czy Radziwiłłów? Wiele nazw, wiele znaczeń najsławniejszego pałacu na Krakowskim Przedmieściu

7 marcaPamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie

                Pałac Myślewicki

15 kwietniaMiędzy wolnością a koniecznością. Filozoficzne dylematy baroku  

wykład – Villa Intrata

25 kwietnia – Utracone dziedzictwo, historia i architektura pałaców Saskiego i Bruhla

11 kwietniaRóżnorodność biologiczna szaty roślinnej w Ogrodach Łazienkowskich – spacer cz.1           Ogrody

13 maja – Mikroświat porostów –                

spacer przyrodniczy – Park

23 maja – Pałac króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie – rezydencja zwycięskiego wodza

9 majaRóżnorodność biologiczna szaty roślinnej w Ogrodach Łazienkowskich – spacer cz.2           Ogrody

27 maja – Skrzydlaci mieszkańcy Wilanowa – ptaki i owady – spacer przyrodniczy – Park

Planowane zwiedzanie Pałaców – terminy i koszt będą podane na pierwszym wykładzie

P. na W.  – Pałac na Wyspie

P.M. – Pałac Myślewicki

M.Łi J. – Muzeum Łowiectwa

 

Dodatkowe Zajęcia Poza Uniwersytetem w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Miejsce spotkania

Temat

Dodatkowe informacje

1.       

Teatr Narodowy – lekcje poranne /za kulisami/

Podczas lekcji poznajemy historię Teatru Narodowego od momentu jego założenia w osiemnastym wieku po dzisiaj. Dowiemy się o twórcach  związanych z teatrem– zarówno tych dawnych, jak i współczesnych. Zobaczymy także, jak działa teatr w ciągu dnia i na czym polega praca ludzi, którzy współtworzą spektakle – inspicjentów, scenografów, reżyserów światła, krojczych i wielu innych. 
Zobaczymy, jak wygląda scena i widownia z perspektywy aktora. 

Dwie grupy – maksymalnie po 25 osób

I grupa – listopad 2018

II grupa – styczeń 2019

Koszt: 10,00 PLN/os.

Czas trwania: 90 min.

2.       

Teatr Narodowy – przed spektaklem

Podczas lekcji teatralnej przed wybranym spektaklem rozmawiamy o jego problematyce i scenicznym kształcie. Zastanawiamy się nad tekstem, na podstawie którego powstało przedstawienie; analizujemy pracę reżysera, scenografa, twórców muzyki, aktorów. Umieszczamy spektakl w kontekście współczesnej kultury.

 

Wybrany spektakl z lutowego repertuaru roku 2019.

Koszt: 10,00 PLN/os. plus cena biletu wybranego spektaklu

 

Wykłady wtorkowe na SGGW

PLAN WYKŁADÓW NA UUTW
na rok akademicki 2018/2019 – II SEMESTR

nowy kampus uczelni SGGW
budynek 23 aula III wtorki godz. 14.00

 

12.02.2019r

Modele demokracji –republikanizm.

mgr Barbara Sieradzka
dziennkarka

19.02.2019r

„Sztuka jest kobietą – cz.II”

dr Paweł Freus
historyk sztuki

26.02.2019r

„Norymberga”

mgr Andrzej Pasławski
podróżnik

05.03.2019r

 

„Renesansowy hermetyzm czyli co wspólnego ma „Kamień filozoficzny z książkami o Harym Poterze”

dr Ewa Rot – Buga
historyk sztuki

12.03.2019r.

„Lata 50-te w kinie amerykańskim.
Melodramat, film epicki,
film si-fi.”

mgr Iga Łomanowska

19.03.2019r

„Poezja Williama Butlera Yeatsa.”

mgr Rafał Wojasiński
filolog, literat

26.03.2019r

„O złym biskupie i królu Neoficie.”

dr Piotr Lasek
archeolog

02.04.2019r

„Sztuka jest kobietą – cz. III”

dr Paweł Freus
historyk sztuki

09.04.2019r

„Opieka nad zabytkami  sztuki II Rzeczypospolitej Polskiej w 100- lecie służb konserwatorskich.”

dr Piotr Sypczuk 
pracownik PAN

23.04.2019r

„Mój Sokrates wg obrony    Sokratesa Platona.”

mgr Edward Sosna
aktor

07.05.2019r

„Kultura i folklor górali Żywieckich.”

mgr Małgorzata Pleban
androgogik

14.05.2019r.

„Demokracja liberalna.”

mgr Barbara Sieradzka
dziennkarka

21.05.2019r.

„Jordania”

mgr Andrzej Pasławski
podróżnik

Spacery po Warszawie

Prowadzący: FRANCISZEK TRYNKA

Kolejne spacery odbędą się po Nowym Roku.

Na spotkania należy przynieść 7,00 PLN   

Warsztaty komputerowe

Nauka obsługi komputera dostosowana jest do potrzeb słuchaczy UUTW. Zajęcia prowadzą studenci Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW.

Zajęcia grupy początkowej – środa godz. 11.30 – 13.00 – budynek 23 sala 2071
Zajecia grupy średniozaawansowanej – czwartek godz. 13.00 – 14.30 – budynek 23 sala 2009
Zajecia grupy zaawansowanej – czwartek godz. 13.00 – 14.30 – budynek 23 sala 2132

Nauka języków obcych

Poziomy – od podstaw do zaawansowanego. Liczba osób w grupie min. 8 – 10.

 Prowadzone będą  następujące lektoraty:

  • język angielski     – lektorka   mgr Anna Ponikowska
  • język angielski     – lektorka   mgr Joanna Moczulska
  • język niemiecki   – lektorka   mgr Bogusława Dudzińska-Przerwa
  • język francuski    – lektorka   mgr Lolita Górska
  • język włoski          – lektorka   mgr Magdalena Turowska
  • język hiszpański  – lektorka   mgr Karolina Bielawska

Plan lektoratów zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.

Plan lektoratów

ROK  AKADEMICKI  2018/2019                   
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Angielski  A.P.
Budynek 23 sala 1101
9.00 – 10.30 /od podstaw/ 
Angielski   A.P
Budynek 37 sala 3/3A
 10.00 – 11.30 /po 3 latach 

Angielski   J.M
Budynek 23 sala 76
10.00 – 11.30  / średni /
11.30 – 13.00  /średni/

Francuski     L.G.
Budynek 7 sala 21
9.30.- 11.00 /od podstaw/
11.00-12.00 /kontynuacja/
Angielski   A.P.
Budynek 23 sala 76
14.00–15.30 /zaawansow/ 

Angielski     J.M.
Budynek 23 sala 1076
12.00 – 13.30  /średni/
13.30–15.00 /od podstaw/

Angielski  A.P.
Budynek 37 sala 3/3A
10.00 – 11.30  /po I roku/
12.00 –13.30 /po 2 latach/ 
Hiszpański   E.B.
Budynek 23 sala 74
 9.00 – 10.30  od podstaw  
10.45– 12.15 zaawansow.  
12.30– 14.00 /po 3 latach/
14.15- 15.45 /po 2 latach/
  Niemiecki   B.D.P.
Budynek  5 sala 1A
10.15–11.45 kontynuacjaNiemiecki   M.S.
Budynek 7 sala 8
10.00-11.30   /nowa/
  Hiszpański  E.B.
Budynek 23 sala 76
11.00 – 13.00 /po I roku/
Włoski   M.T.
Budynek 23 sala 76
9.00–10.30  /od podstaw/ 
10.30–12.00 /zaawansow./  12.30 – 14.00
/średni/
14.30-16.00 /od podstaw/
       

Język angielski

Prowadząca: mgr ANNA PONIKOWSKA

Na UUTW uczę od 7 lat. Mam duże doświadczenie w nauce języka angielskiego. Zaczynałam pracę pedagogiczną od uczenia przedszkolaków. Potem uczyłam młodzież i dorosłych. Niejedną osobę przekonałam, że może nauczyć się obcego języka. Problemem jest najczęściej brak zaufania we własne siły. Bardzo dobrze czuję się na UUTW. Ja uczę seniorów języka angielskiego,oni uczą mnie bardzo dużo o życiu.

Prowadząca: mgr JOANNA MOCZULSKA

Zapraszam na bezstresowe, miłe i efektywne zajęcia. Jestem wieloletnią lektorką j. ang. z dużym doświadczeniem i mam swoje opracowane skuteczne metody nauki mówienia. Moje zajęcia są urozmaicone, ponieważ poruszane są na nich różne aspekty językowo – kulturowe.

Język niemiecki

 

Prowadząca: mgr BOGUSŁAWA DUDZIŃSKA-PRZERWA

Język francuski

Prowadząca: mgr LOLITA GÓRSKA-JAKUBCZYK

Romanistka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego; trzyletnie studia podyplomowe w Instytucie Katolickim i na Sorbonie w Paryżu; tłumacz przysięgły języka francuskiego od roku 1984 oraz tłumacz konsekutywny od roku 1980; wieloletniokres pracy w charakterze tłumacza w ambasadzie jednego z krajów frankofońskich w Warszawie; doświadczona nauczycielka języka francuskiego (praca w szkole języków obcych oraz w instytucjach państwowych, m.in. w Kancelarii Premiera RP, zajęcia indywidualne), pasjonatka sztuki w każdej formie i muzyki jazzowej.

Język hiszpański

Prowadząca: mgr KAROLINA BIELAWSKA

Język włoski

Prowadząca: mgr MAGDALENA TUROWSKA

Absolwentka Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Rządu Włoskiego na Uniwersytecie w Bolonii oraz absolwentka podyplomowego kursu specjalizacyjnego w zakresie tłumaczeń multimedialnych w Wyższej Szkole dla Tłumaczy w Forli. Współpracuje z wyższymi uczelniami w zakresie nauczania języka włoskiego. Jest także tłumaczem języka włoskiego.

Psychologia – warsztaty

Prowadzący: dr Stanisław Oziemski

Doktor nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Certyfikowany Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Specjalista w dziedzinie psychologia kliniczna.

Piątek godz. 9.00 – 10.30 nowy kampus budynek 23 sala 76

Doskonalenie pamięci – warsztaty

Prowadząca: mgr JOLANTA WOŹNIAK

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i zawodowym. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, Podyplomową Terapię Pedagogiczną oraz Podyplomowe Studia Zastosowania Psychologicznego Treningu i Warsztatu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista w zakresie pracy z młodzieżą o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja). Długoletni trener treningów pamięci, koncentracji uwagi, efektywnej nauki i twórczego myślenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wprowadza techniki notowania nieliniowego np. mapa pamięci Realizuje programy edukacyjne dotyczące komunikacji, asertywności i radzenia sobie ze stresem; od 2007 roku wykładowca i kierownik na Uniwersytecie Trzeciego wieku Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Prowadzi kursy z mnemotechnik uczenia się i zapamiętywania.

Warsztaty są w formie ćwiczeń i zabaw. Staram się by były dla słuchaczy atrakcyjne i ciekawe. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w gimnastyce mózgu, powinniśmy trenować odpowiednio dużo i regularnie. A najlepiej ćwiczy się w grupie wtedy wszystko jest łatwiejsze, przyjemniejsze i rezultaty lepsze. Nie ukrywam, ze lubię prace z Wami – seniorami 🙂

Poniedziałek godz. 13:00 – 14:30 nowa grupa nowy kampus, budynek 37 sala 2/19

Poniedziałek godz. 14:30 – 16:00 kontynuacja j. w.

Środa godz. 9:00 – 10:30 po I roku nauki nowy kampus, budynek 23 sala 7

Warsztaty literackie

Prowadzący: mgr RAFAŁ WOJASIŃSKI

Urodzony w 1974 r. – prozaik, dramatopisarz, wykładowca literatury; autor książek : Złodziej ryb, Przyjemność Życia, Humus, Piękno świata, Stara. Ze spotkań pisarza z wybitnym polskim aktorem Janem Nowickim powstała książka Jan Nowicki Droga do domu. Wystawiono dwa dramaty Wojasińskiego: Ciocia i Pokojówka. Cztery utwory dramatyczne zrealizowano w Teatrze Polskiego Radia: Stara, Obcy człowiek, Ten, Ludzie przy rzece. Wojasiński jest laureatem Nagrody Zeptera za Debiut Roku, Nagrody Literackiej im. W. Orkana, Nagrody Fundacji Grazella, Nagrody im. Edwarda Stachury oraz nagrody Feniks. Złodzieja ryb nominowano do Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Starą do Nagrody lit. m. st. Warszawy i nagrody im. Józefa Mackiewicza. Jego twórczość tłumaczono na język francuski, chorwacki i bułgarski.

Poniedziałek godz. 16.00 – 18.00 nowy kampus, budynek 23 sala 76

Warsztaty plastyczne – budowanie wizerunku Seniora

Prowadząca: mgr AGNIESZKA JELONKIEWICZ

wtorki godz. 16.10 – 17.30 nowy kampus budynek 23 sala 7

Warsztaty fotograficzne

Prowadzący: mgr JACEK FELAK

wtorki godz. 17.00 -18.30 nowy kampus, budynek 23 sala 76

Zajęcia taneczne

Prowadzący: ERNEST z EWĄ

środa godz. 15.45 – 16.45 I grupa środa godz. 17.15 – 18.45 II grupa

Stary kampus, budynek 8, sala zespołu „PROMNI” SGGW;

Chór UUTW „Ursynovia Cantabile”

0202W zajęciach, które odbywają się 2 razy w tygodniu uczestniczy 50 słuchaczy naszego UTW.

Dyrygent: mgr KRYSTYNA KOWALSKA-WOJUCKA

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, na Wydziale Edukacji Muzycznej o specjalności Dyrygentura Chóralna (klasa dr hab. Kata­rzyny Soko­łow­skiej) oraz Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu AMFC w Warszawie.
Tancerka zespołu SGGW LZA „Promni” im. Z.Solarzowej w latach 1999-2007.
Współpracowała z zespołem „Kuźnia Artystyczna” w DK „Wilanów” w Wilanowie, Męskim Zespołem Muzyki Cerkiewnej oraz z tancerzami Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Obecnie kończy Studia Podyplomowe na Wydziale Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie oraz aktywnie wpółpracuje z zespołami wokalnymi i wokalno-tanecznymi min z: dziecięco – młodzieżowym Zespołem Folklorystycznym „Lazurki”,
z dziecięcym zespołem folklorystycznym „Dzieci Żoliborza”, studenckim „Zespołem Pieśni i Tańca SGH”, zespołem wokalnym „Retro.ArtBem”, działającym w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie.

Akompaniator: mgr KRZYSZTOF ŁAZUTKA

Organista, pianista, kompozytor i dyrygent.
Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną im.Grażyny Bacewicz w Warszawie w klasie fortepianu, a następnie Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im.Józefa Elsnera na wydziale Teoretyczno-Pedagogicznym, uzyskując dyplom zawodowego muzyka w specjalności prowadzenie zespołów.
W 2015r. ukończył studia organistowskie w Instytucie Szkolenia Organistów na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Warszawie otrzymując dyplom I-go (najwyższego) stopnia z
wyróżnieniem.
Obecnie prowadzi działalność koncertową, pełni posługę organisty w parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, a od września 2016r. również dyrygenta chóru
parafialnego “Vox Cordis”.
Od kwietnia 2017r. związany jest również z chórem “Ursynovia Cantabile” działającym w
ramach Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGGW, w którym to chórze
pełni rolę akompaniatora.

Zgłoszenia osób chętnych bezpośrednio do prowadzącej zajęcia.

Wtorki i piątki w godz. 10.00 – 12.00; stary kampus, budynek 8 sala nr 101 na I piętrze

Gimnastyka rehabilitacyjna

Prowadzący: mgr MACIEJ SZYSZKA

Absolwent AWF, instruktor rekreacji ruchowej i sportu, o specjalnościach kinezygerontoprofilaktyka i aqua aerobic. Od kilku lat prowadzący zajęcia gimnastyczne dla seniorów na terenie miasta Warszawy. Poza sferą kultury fizycznej kolekcjoner pamiątek sportowych oraz sztuki współczesnej. Założyciel firmy SPORT-CARE, zajmującej się usprawnianiem i mobilizacją osób 45+ do zajęć ruchowych oraz opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Czwartek godz. 12.00 – 13.30 I grupa 
Czwartek godz. 13.30 – 15.00 II grupa

Dom Sztuki ul. Wiolinowa 14

Gimnastyka ruchowa

Prowadząca: mgr MAGDALENA KOSZELA

Instruktor fitness, nauczyciel tańca.
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Od ponad 10 lat prowadzi różnego rodzaju zajęcia: fitness, taniec, zajęcia z seniorami. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów. Poprzez ruch przesyłana jest pozytywna energia , która poprawia zdrowia i kondycję fizyczną uczestnikom zajęć.

Środa godz. 12:00-13:00 Dom Sztuki ul. Wiolinowa 14

Gimnastyka rehabilitacyjna w basenie

Prowadzący:
mgr ADRIANNA SALA
mgr KRZYSZTOF OLSZANKA

Zajęcia w grupach po 16 osób !!!!!!

 

Członkowie UUTW mogą korzystać indywidualnie z dużego basenu na terenie Obiektów Sportowych SGGW. Koszt dla członków UUTW (za okazaniem legitymacji) – 7,- PLN jednorazowo w zależności od pory dnia.
Dni i godziny korzystania z dużego basenu – wg wyboru na podstawie harmonogramu wywieszonego na tablicy ogłoszeń w hallu basenu i przy kasach.

Poniedziałek 9.30 – 10.15
Poniedziałek 10.30 – 11.15
Środa 9.15 – 10.00
Piątek 9.30 – 10.15
Piątek 10.30 – 11.15

Joga

Prowadząca: mgr JOANNA KOPCIUCH – KORNACKA

Joga „odnalazła mnie 5 lat temu i została moją przyjaciółką”. Pierwsze moje zajęcia – joga dla kręgosłupa uświadomiły mi jak mało wiem o swoim ciele, mocy oddechu, sobie samej. Zaczęłam systematycznie uczęszczać na zajęcia z każdym dniem, każdymi zajęciami zaczęłam uświadamiać sobie, że joga czyni mnie tak po prostu szczęśliwą. Zajęcia z jogi dla kręgosłupa wzmocniły moje ciało i dały mi podstawy aby ćwiczyć bardziej dynamiczną jogę.

Od pięciu lat staram się każdego dnia stawać na macie. Dzięki jodze odnajduję to co jest w moim życiu ważne – siłę, spokój, uśmiech, pogodę ducha na każdy dzień. Moja pasja pomogła mi podjąć kolejny krok w życiu. Pomyślnie ukończyłam kurs na nauczycieli jogi akredytowany przez międzynarodową organizację ” Yoga Alliance „. Oprócz jogi chodzę na piechotę – z pozycji piechura świat wydaje mi się piękniejszy.

Czwartki 17.00 – 18.00, Klub A4 ul. Amundsena 4

Qi Gong

18Zajęcia prowadzi utytułowany instruktor sztuki QI-Gong. Jest to bardzo ciekawy rodzaj gimnastyki ze względu na walory zdrowotne i bioenergetyczne.

Prowadzący: mgr KRZYSZTOF BUŁŁYSZKO

Trener kreatywności i metod motywacyjnych, badacz i twórca nieliniowych metod strumieniowych, psychocybernetyki eksperymentalnej – metod szybkiego uczenia się, wydobywania i praktycznego wykorzystywania nieuświadomionych uzdolnień oraz potencjałów. Specjalista w zakresie języka ciała, analizy uwarunkowań osobistych i środowiskowych. Trener Sztuki Neuro-Lingwistycznego Programowania, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Badań i Rozwoju Inżynierii Informacji Psychocybernetyki i NLP, ekspert w zakresie bioniki i psychotroniki Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego, publicysta oraz artysta plastyk – twórca oryginalnej biżuterii bionicznej i muzyki elektronicznej. Konsultant – koordynator Instytutu Inżynierii Informacji BION. Trener sportów obronnych i rekreacji. Konsultant bezpieczeństwa osobistego i samoobrony VIP. Mistrz QiGong stylu Złotego Smoka.

Wtorki 10.00 – 12.00 Dom Kultury „STOKŁOSY” ul. Lachmana 5

Grupa turystyczna

Prowadząca: ELŻBIETA POMORSKA

Organizowane są wędrówki piesze, pikniki, wycieczki autokarowe, wczasy krajowe i zagraniczne, etc. Informacje bieżące o organizowanych imprezach zamieszczane są na tablicach oraz na stronie internetowej.

Terminy spotkań grupy turystycznej w II semestrze
w budynku nr 23 sala 2072 godz. 13.00 – 15.00

1. 15.02.2019r
2. 01.03.2019r
3. 05.04.2019r
4. 10.05.2019r.
5. 31.05.2019r.

Planowane wyjazdy:

– Lądek Zdrój w ośrodku „Złoty Łan”
w terminie: 08.03 – 22.03.2019r.
cena: 940,00 PLN + przejazd
wpłata zaliczki do 1.03.2019r. w wysokości 200,00 PLN.

– Ukraina,Truskawiec ośrodek „SZACHTAR”
w terminach:
17.09 – 29.09.2019r oraz 16.11.- 28.11.2019r.
cena: 420,00 PLN + 330 Euro wpłata zaliczek do 15.03.2019r.

– Chrusty k/Kielc Ośrodek rehabilitacyjny „POLANIKA”
w terminie: 13.10. – 26.10.2019r.
cena: 1750,00 PLN + przejazd

Zapisy u koleżanki Elżbiety Pomorskiej tel. 504 302 544 lub podczas spotkań grupy
turystycznej.

Prosimy słuchaczy o przynoszenie legitymacji członkowskich na spotkania grupy.

Nordic walking

Prowadząca: BARBARA JANOWSKA – tel. 505 101 823

Od początku istnienia UUTW prowadzi działalność sekcja Nordic Walking.
Na początku niewielka grupa zaraziła pasją chodzenia coraz liczniejsze grono.
Ta technika chodzenia, pozwala na długie spacery osobom z chorymi kolanami, ze zwyrodnieniami stawów biodrowych czy bólami pleców. Nie oznacza to jednak że Nordic Walking to sport tylko dla osób starszych. Dzięki spacerom z kijkami można wzmacniać mięśnie całego ciała, ponieważ w trakcie marszu aktywowanych jest ich 90%. Można też zgubić zbędne kilogramy. Nasze studentki spotykają się regularnie bez względu na pogodę we wtorki i środy o godzinie 9:30 na ostatniej stacji metra – Kabaty. Potem rozgrzewka na polanie i ruszamy w las Kabacki. Nie straszny nam śnieg czy kałuże. Nie do przeceny jest kontakt ze zmieniającą się wraz z porami roku piękną przyrodą lasu Kabackiego. Entuzjaści Nordic Walking ruszają w drogę, potem czeka ciepła herbatka w powsińskiej kawiarence.
Co by nauka nie poszła w las, raz do roku zapraszamy dyplomowaną instruktorkę prawidłowej techniki chodzenia.

Zbiórka osób chętnych na spacer z kijkami lub bez: w środy godz. 9.30 przy wejściu do metra Kabaty.