Program zajęć

Zajęcia dla słuchaczy UUTW

odbywają się na terenie starego i nowego kampusu SGGW oraz poza terenem uczelni.

Spacery po Warszawie

Prowadząca: mgr ELŻBIETA ZATOROWSKA

Na spotkania należy przynieść 7,00 PLN   

Warsztaty komputerowe

Nauka obsługi komputera dostosowana jest do potrzeb słuchaczy UUTW. Zajęcia prowadzą studenci Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW.

Dalsze szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej po uzyskaniu decyzji Uczelni o możliwościach prowadzenia zajęć komputerowych na terenie SGGW i zgłoszeń studentów Wydziału Informatycznego SGGW.

Nauka języków obcych

Poziomy – od podstaw do zaawansowanego. Liczba osób w grupie min. 8 – 10.

 Prowadzone będą  następujące lektoraty:

 • język angielski     – lektorka   mgr Anna Ponikowska
 • język angielski     – lektorka   mgr Joanna Moczulska
 • język niemiecki   – lektorka   mgr Marta Sienicka
 • język niemiecki   – lektorka   mgr Bogusława Dudzińska-Przerwa
 • język francuski    – lektorka   mgr Lolita Górska
 • język włoski          – lektorka   mgr Magdalena Turowska
 • język hiszpański  – lektorka   mgr Karolina Bielawska

Plan lektoratów zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.

Język angielski

Prowadząca: mgr ANNA PONIKOWSKA

Na UUTW uczę od 7 lat. Mam duże doświadczenie w nauce języka angielskiego. Zaczynałam pracę pedagogiczną od uczenia przedszkolaków. Potem uczyłam młodzież i dorosłych. Niejedną osobę przekonałam, że może nauczyć się obcego języka. Problemem jest najczęściej brak zaufania we własne siły. Bardzo dobrze czuję się na UUTW. Ja uczę seniorów języka angielskiego,oni uczą mnie bardzo dużo o życiu.

Prowadząca: mgr JOANNA MOCZULSKA

Zapraszam na bezstresowe, miłe i efektywne zajęcia. Jestem wieloletnią lektorką j. ang. z dużym doświadczeniem i mam swoje opracowane skuteczne metody nauki mówienia. Moje zajęcia są urozmaicone, ponieważ poruszane są na nich różne aspekty językowo – kulturowe.

Język niemiecki

Prowadząca: mgr MARTA SIENICKA

Germanistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz kursów podyplomowych dla nauczycieli języka niemieckiego w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Stypendystka fundacji Boscha. W latach 1975-2005 zatrudniona jako lektorka języka niemieckiego w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej.
W 2011 roku ukończyła szkolenie w Hamburgu zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dla lektorów pracujących z seniorami. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy SGGW pracuje od początku jego istnienia realizując w grupach o różnym stopniu zaawansowania program autorski, uwzględnia preferencje słuchaczy.

Prowadząca: mgr BOGUSŁAWA DUDZIŃSKA-PRZERWA

Język francuski

Prowadząca: mgr LOLITA GÓRSKA-JAKUBCZYK

Romanistka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego; trzyletnie studia podyplomowe w Instytucie Katolickim i na Sorbonie w Paryżu; tłumacz przysięgły języka francuskiego od roku 1984 oraz tłumacz konsekutywny od roku 1980; wieloletniokres pracy w charakterze tłumacza w ambasadzie jednego z krajów frankofońskich w Warszawie; doświadczona nauczycielka języka francuskiego (praca w szkole języków obcych oraz w instytucjach państwowych, m.in. w Kancelarii Premiera RP, zajęcia indywidualne), pasjonatka sztuki w każdej formie i muzyki jazzowej.

Język hiszpański

Prowadząca: mgr KAROLINA BIELAWSKA

Język włoski

Prowadząca: mgr MAGDALENA TUROWSKA

Absolwentka Katedry Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Rządu Włoskiego na Uniwersytecie w Bolonii oraz absolwentka podyplomowego kursu specjalizacyjnego w zakresie tłumaczeń multimedialnych w Wyższej Szkole dla Tłumaczy w Forli. Współpracuje z wyższymi uczelniami w zakresie nauczania języka włoskiego. Jest także tłumaczem języka włoskiego.

Psychologia – seminarium

Prowadząca: dr WIERA PARADOWSKA

Psycholog, wykładowca, psychoterapeuta. Praca zawodowa: Polska Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Handlu i FInansów Międzynarodowych im.F.Skarbka w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Dziennikarska im.M.Wańkowicza w Warszawie; lecznictwo psychiatryczne,poradnictwo psychologiczne i psychoterapia. Od 2006r. wykładowca na UUTW w Warszawie. Dwusemestralny cykl wykładów. W trakcie zajęć podawana jest literatura związana z tematami wykładów. Słuchacze otrzymują kserokopie, które służą jako dodatkowy materiał do analizy poruszanych zagadnień. Przewidziane są dyskusje nad problemami zaproponowanymi przez słuchaczy. W użyciu są testy psychologiczne.

Psychologia – warsztaty

Celem zajęć jest pozyskanie umiejętności interpersonalnych. Są one przydatne w kształtowaniu dobrych relacji w rodzinie. Stanowią „pomocną dłoń” do wyjścia z trudnych zdarzeń losowych.

Prowadząca: mgr MAGDALENA TYMIŃSKA

Psycholog, psychoterapeuta. Od 2006 roku pracuje na rehabilitacyjnym oddziale psychiatrycznym szpitala w Zagórzu k/ Warszawy, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową młodzieży. Aktualnie prowadzi także psychoterapię w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Dzielnej w Warszawie, współpracuje też z Warszawskim Centrum Terapii i Psychoedukacji, oferując tam grupy wsparcia i psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Przez wiele lat współpracowała z Fundacją Drabina Rozwoju gdzie oferowała wsparcie psychologiczne osobom w kryzysie. Jest założycielem i członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES, gdzie angażuje się w działania mające na celu poprawę warunków rehabilitowania młodych osób z zaburzeniami psychicznymi. Pracuje w podejściu analitycznym, a swój warsztat pracy udoskonala obecnie w Instytucie Analizy Grupowej RASZTÓW.

Doskonalenie pamięci – warsztaty

Prowadząca: mgr JOLANTA WOŹNIAK

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i zawodowym. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach, Podyplomową Terapię Pedagogiczną oraz Podyplomowe Studia Zastosowania Psychologicznego Treningu i Warsztatu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista w zakresie pracy z młodzieżą o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja). Długoletni trener treningów pamięci, koncentracji uwagi, efektywnej nauki i twórczego myślenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wprowadza techniki notowania nieliniowego np. mapa pamięci Realizuje programy edukacyjne dotyczące komunikacji, asertywności i radzenia sobie ze stresem; od 2007 roku wykładowca i kierownik na Uniwersytecie Trzeciego wieku Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Prowadzi kursy z mnemotechnik uczenia się i zapamiętywania.

Warsztaty są w formie ćwiczeń i zabaw. Staram się by były dla słuchaczy atrakcyjne i ciekawe. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty w gimnastyce mózgu, powinniśmy trenować odpowiednio dużo i regularnie. A najlepiej ćwiczy się w grupie wtedy wszystko jest łatwiejsze, przyjemniejsze i rezultaty lepsze. Nie ukrywam, ze lubię prace z Wami – seniorami 🙂

Warsztaty literackie

Prowadzący: mgr RAFAŁ WOJASIŃSKI

Urodzony w 1974 r. – prozaik, dramatopisarz, wykładowca literatury; autor książek : Złodziej ryb, Przyjemność Życia, Humus, Piękno świata, Stara. Ze spotkań pisarza z wybitnym polskim aktorem Janem Nowickim powstała książka Jan Nowicki Droga do domu. Wystawiono dwa dramaty Wojasińskiego: Ciocia i Pokojówka. Cztery utwory dramatyczne zrealizowano w Teatrze Polskiego Radia: Stara, Obcy człowiek, Ten, Ludzie przy rzece. Wojasiński jest laureatem Nagrody Zeptera za Debiut Roku, Nagrody Literackiej im. W. Orkana, Nagrody Fundacji Grazella, Nagrody im. Edwarda Stachury oraz nagrody Feniks. Złodzieja ryb nominowano do Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Starą do Nagrody lit. m. st. Warszawy i nagrody im. Józefa Mackiewicza. Jego twórczość tłumaczono na język francuski, chorwacki i bułgarski.

Warsztaty fotograficzne

Prowadzący: mgr JACEK FELAK

Gimnastyka rehabilitacyjna

Prowadzący: mgr MACIEJ SZYSZKA

Absolwent AWF, instruktor rekreacji ruchowej i sportu, o specjalnościach kinezygerontoprofilaktyka i aqua aerobic. Od kilku lat prowadzący zajęcia gimnastyczne dla seniorów na terenie miasta Warszawy. Poza sferą kultury fizycznej kolekcjoner pamiątek sportowych oraz sztuki współczesnej. Założyciel firmy SPORT-CARE, zajmującej się usprawnianiem i mobilizacją osób 45+ do zajęć ruchowych oraz opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Gimnastyka ruchowa

Prowadząca: mgr MAGDALENA KOSZELA

Instruktor fitness, nauczyciel tańca.
Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi. Od ponad 10 lat prowadzi różnego rodzaju zajęcia: fitness, taniec, zajęcia z seniorami. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów. Poprzez ruch przesyłana jest pozytywna energia , która poprawia zdrowia i kondycję fizyczną uczestnikom zajęć.

Gimnastyka rehabilitacyjna w basenie

Prowadząca: mgr MAGDALENA KOSZELA

Zajęcia w grupach po 18 osób !!!!!!

 

Członkowie UUTW mogą korzystać indywidualnie z dużego basenu na terenie Obiektów Sportowych SGGW. Koszt dla członków UUTW (za okazaniem legitymacji) – 7,- PLN jednorazowo w zależności od pory dnia.
Dni i godziny korzystania z dużego basenu – wg wyboru na podstawie harmonogramu wywieszonego na tablicy ogłoszeń w hallu basenu i przy kasach.

Joga

Prowadząca: mgr JOANNA KOPCIUCH – KORNACKA

Joga „odnalazła mnie 5 lat temu i została moją przyjaciółką”. Pierwsze moje zajęcia – joga dla kręgosłupa uświadomiły mi jak mało wiem o swoim ciele, mocy oddechu, sobie samej. Zaczęłam systematycznie uczęszczać na zajęcia z każdym dniem, każdymi zajęciami zaczęłam uświadamiać sobie, że joga czyni mnie tak po prostu szczęśliwą. Zajęcia z jogi dla kręgosłupa wzmocniły moje ciało i dały mi podstawy aby ćwiczyć bardziej dynamiczną jogę.

Od pięciu lat staram się każdego dnia stawać na macie. Dzięki jodze odnajduję to co jest w moim życiu ważne – siłę, spokój, uśmiech, pogodę ducha na każdy dzień. Moja pasja pomogła mi podjąć kolejny krok w życiu. Pomyślnie ukończyłam kurs na nauczycieli jogi akredytowany przez międzynarodową organizację ” Yoga Alliance „. Oprócz jogi chodzę na piechotę – z pozycji piechura świat wydaje mi się piękniejszy.

Qi Gong

Zajęcia prowadzi utytułowany instruktor sztuki QI-Gong. Jest to bardzo ciekawy rodzaj gimnastyki ze względu na walory zdrowotne i bioenergetyczne.

Prowadzący: mgr KRZYSZTOF BUŁŁYSZKO

Trener kreatywności i metod motywacyjnych, badacz i twórca nieliniowych metod strumieniowych, psychocybernetyki eksperymentalnej – metod szybkiego uczenia się, wydobywania i praktycznego wykorzystywania nieuświadomionych uzdolnień oraz potencjałów. Specjalista w zakresie języka ciała, analizy uwarunkowań osobistych i środowiskowych. Trener Sztuki Neuro-Lingwistycznego Programowania, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Badań i Rozwoju Inżynierii Informacji Psychocybernetyki i NLP, ekspert w zakresie bioniki i psychotroniki Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego, publicysta oraz artysta plastyk – twórca oryginalnej biżuterii bionicznej i muzyki elektronicznej. Konsultant – koordynator Instytutu Inżynierii Informacji BION. Trener sportów obronnych i rekreacji. Konsultant bezpieczeństwa osobistego i samoobrony VIP. Mistrz QiGong stylu Złotego Smoka.

Chór UUTW „Ursynovia Cantabile”

W zajęciach, które odbywają się 2 razy w tygodniu uczestniczy 50 słuchaczy naszego UTW.

Dyrygent: mgr KRYSTYNA KOWALSKA-WOJUCKA

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, na Wydziale Edukacji Muzycznej o specjalności Dyrygentura Chóralna (klasa dr hab. Kata­rzyny Soko­łow­skiej) oraz Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu AMFC w Warszawie.
Tancerka zespołu SGGW LZA „Promni” im. Z.Solarzowej w latach 1999-2007.
Współpracowała z zespołem „Kuźnia Artystyczna” w DK „Wilanów” w Wilanowie, Męskim Zespołem Muzyki Cerkiewnej oraz z tancerzami Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Obecnie kończy Studia Podyplomowe na Wydziale Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie oraz aktywnie wpółpracuje z zespołami wokalnymi i wokalno-tanecznymi min z: dziecięco – młodzieżowym Zespołem Folklorystycznym „Lazurki”,
z dziecięcym zespołem folklorystycznym „Dzieci Żoliborza”, studenckim „Zespołem Pieśni i Tańca SGH”, zespołem wokalnym „Retro.ArtBem”, działającym w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie.

Akompaniator: mgr KRZYSZTOF ŁAZUTKA

Organista, pianista, kompozytor i dyrygent.
Ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną im.Grażyny Bacewicz w Warszawie w klasie fortepianu, a następnie Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im.Józefa Elsnera na wydziale Teoretyczno-Pedagogicznym, uzyskując dyplom zawodowego muzyka w specjalności prowadzenie zespołów.
W 2015r. ukończył studia organistowskie w Instytucie Szkolenia Organistów na Papieskim
Wydziale Teologicznym w Warszawie otrzymując dyplom I-go (najwyższego) stopnia z
wyróżnieniem.
Obecnie prowadzi działalność koncertową, pełni posługę organisty w parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, a od września 2016r. również dyrygenta chóru
parafialnego “Vox Cordis”.
Od kwietnia 2017r. związany jest również z chórem “Ursynovia Cantabile” działającym w
ramach Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy SGGW, w którym to chórze
pełni rolę akompaniatora.

Zgłoszenia osób chętnych bezpośrednio do prowadzącej zajęcia.

Warsztaty plastyczne

Prowadząca: ANNA WOJCIECHOWSKA – PAPROCKA

W 1988 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Malarstwo studiowała w pracowni prof. Łukasza Korolkiewicza. Laureatka nagrody „Najlepszy Dyplom ASP w Warszawie”.
W 1990 roku otrzymała stypendium artystyczne dla Młodych Twórców przyznane przez Ministra Kultury i Sztuki. Trzykrotna laureatka konkursów „Najlepszy w Polskiej Reklamie”: Zajmuje się również projektowaniem graficznym. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i na świecie. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz do grupy interdyscyplinarnej Art Fresh. W 2013 za swoją działalność artystyczną oraz pomoc charytatywną została wyróżniona jako Twórca Wizerunku Polski. W 2013 i 2014 finalistka Międzynarodowego Konkursu Ilustracji w Sharjah, Emiraty Arabskie. W 2016 roku na ASP w Warszawie ukończyła Podyplomowe Studium z zakresu kształcenia plastyki.
Prowadzi zajęcia z plastyki z dziećmi wiek 6 – 12 lat oraz z malarstwa z grupą 50+. Od kilku lat organizuje i prowadzi plenery malarskie: letnie i jesienne w Dłużewie (Dom Plenerowy ASP).
Maluje w technice akrylu i akwareli Reprezentuje malarstwo współczesne na granicy fantazji i świadomości- realizm fantastyczny. W obrazach dominuje postać kobiety. Świat w jej obrazach jest wrażliwy i refleksyjny – pełen zadumy, ale przede wszystkim intymny, a przez to niepowtarzalny.

Zajęcia taneczne

Prowadzący: ERNEST z EWĄ

Grupa turystyczna

Prowadząca: ELŻBIETA POMORSKA

Organizowane są wędrówki piesze, pikniki, wycieczki autokarowe, wczasy krajowe i zagraniczne, etc. Informacje bieżące o organizowanych imprezach zamieszczane są na tablicach oraz na stronie internetowej.

Sekcja Turystyczna UUTW przy SGGW organizuje wyjazdy w roku akademickim 2017/2018.

 1. 2 dniowy wyjazd Sylwestrowy 31.12.2017. – 01.01.2018. do Centrum Hotelowo-Gastronomicznego FUM w Warce w cenie 300 zł. za: wieczór sylwestrowy, śniadanie noworoczne, nocleg w pokojach 3 i 4 osobowych, przejazd autokarem i ubezpieczenie.
 2. 10 dniowy wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy w terminie 27.01 – 06.02.2018. do ośrodka GRYF  w Kołobrzegu w cenie 1100zł. za pobyt z 14 zabiegami + przejazd. Zapisy wraz z zaliczką 200 zł. do 12.01.2018.
 3. 14 dniowy wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy w terminie 08.03 – 22.03.2018. do ośrodka Złoty Łan w Lądku Zdroju w cenie 1020 zł. za pobyt z 20 zabiegami + przejazd.
  Zapisy wraz z zaliczką 200 zł. do 16.02.2018.
 4. 14 dniowy wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy w terminie 26.05 – 08.06.2018. do ośrodka ARKA w Jarosławcu w cenie 1600 zł. za  pobyt z 40 zabiegami + przejazd. Zapisy wraz z zaliczką 200 zł. do 10.12.2017.
 5. 14 dniowy wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy w terminie 08.09 – 22.09.2018. do ośrodka PIRAMIDA I w Darłówku w cenie 1200 zł. za pobyt z 18 zabiegami + przejazd. Zapisy wraz z I zaliczką 200 zł. do 20.03.2018.
  Wpłaty II zaliczki w wysokości 400 zł. do 08.07.2018.

     Zapisy w czasie spotkań turystycznych i u koleżanki Elżbiety Pomorskiej tel. 504 302 544.

Nordic walking

Prowadząca: BARBARA JANOWSKA – tel. 505 101 823

Od początku istnienia UUTW prowadzi działalność sekcja Nordic Walking.
Na początku niewielka grupa zaraziła pasją chodzenia coraz liczniejsze grono.
Ta technika chodzenia, pozwala na długie spacery osobom z chorymi kolanami, ze zwyrodnieniami stawów biodrowych czy bólami pleców. Nie oznacza to jednak że Nordic Walking to sport tylko dla osób starszych. Dzięki spacerom z kijkami można wzmacniać mięśnie całego ciała, ponieważ w trakcie marszu aktywowanych jest ich 90%. Można też zgubić zbędne kilogramy. Nasze studentki spotykają się regularnie bez względu na pogodę we wtorki i środy o godzinie 9:30 na ostatniej stacji metra – Kabaty. Potem rozgrzewka na polanie i ruszamy w las Kabacki. Nie straszny nam śnieg czy kałuże. Nie do przeceny jest kontakt ze zmieniającą się wraz z porami roku piękną przyrodą lasu Kabackiego. Entuzjaści Nordic Walking ruszają w drogę, potem czeka ciepła herbatka w powsińskiej kawiarence.
Co by nauka nie poszła w las, raz do roku zapraszamy dyplomowaną instruktorkę prawidłowej techniki chodzenia.