Spacery po Warszawie

Prowadzący:

Daty planowanych spacerów w X/XI będą podane w późniejszym terminie.