Władze

Skład Zarządu UUTW na nową kadencję 2017-2020r.
Elżbieta Rubinstein Prezes Zarządu
Krzysztof Rzechowski Wiceprezes Zarządu
Barbara Pająk Sekretarz Zarządu
Hanna Chondzyńska Skarbnik Zarządu
Alicja Zalewska-Beta Członek Zarządu
Elżbieta Pomorska Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2017-2020r.
Krystyna Brodowicz Przewodnicząca Komisji
Grażyna Michalska-Tereszczuk Wiceprzewodnicząca Komisji
Maria Sztandar-Sztanderska Członek Komisji – Sekretarz