Zajęcia dla słuchaczy UUTW

odbywają się na terenie starego i nowego kampusu SGGW oraz poza terenem uczelni.