Dzień 29 września 2020 r. był wielkim świętem polskich Seniorów. Tego dnia Senat RP podjął uchwałę dotyczącą uhonorowaniu 45-lecia dorobku ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Uroczysty akt z rąk Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego odebrała Krystyna Lewkowicz, Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW oraz przedstawiciele 10 przodujących Uniwersytetów Trzeciego Wieku.