W dniu 26.05.2023r. na Walnym Zebraniu Słuchaczy UUTW został wybrany skład Zarządu  UUTW oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2026r. 


Skład Zarządu na kadencję 2023 - 2026r.

Prezes Zarządu Elżbieta Rubinstein pełniona funkcja od 2011r.
Wiceprezes Zarządu Marek Wosik pełniona funkcja od 2023r.
Skarbnik Zarządu Barbara Pająk pełniona funkcja  od 2023r.
Sekretarz Zarządu  Jan Ziemiecki pełniona funkcja od 2023r.
Członek Zarządu Elżbieta Pomorska  pełniona funkcja od 2017r.
Członek zarządu Augusta Wasilewska  pełniona funkcja od 2023r.

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023 - 2026r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Pomorski
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Halina Zasada
Sekretarz Komisji Rewizyjnej  Jolanta Myć

 

Decyzją JM Rektora SGGW prof. dr hab. Michała Zasadę, została powołana Rada Programowa Ursynowskiego Uniwersytetu III Wieku im. J.U.Niemcewicza przy SGGW  w skład, której wchodzą:

Prorektor d/s dydaktyki prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski
Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii dr hab. Irena Suwara
Dyrektor Instytutu Nauk o Żywności prof. dr hab. Mirosław Słowiński
Dyrektor Instytutu Informatyki Technicznej dr hab. Arkadiusz Orłowski