Skład Zarządu UUTW na nową kadencję 2020-2023r. 

 Elżbieta Rubinstein

od 05.04.2011r.

 Prezes Zarządu

 Krzysztof Rzechowski

od 20.06.2017r.

 Wiceprezes Zarządu

 Barbara Pająk

od 20.06.2017r.

 Sekretarz Zarządu

 Hanna Chondzyńska

od 20.06.2017r. 

 Skarbnik Zarządu

 Alicja Zalewska-Beta

od 20.06.2017r.

 Członek Zarządu 

 Elżbieta Pomorska

od 20.06.2017r.

 Członek Zarządu 

 

Skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2020-2023r. 

 Krystyna Brodowicz 

od 29.05.2017r.

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Michalska-Tereszczuk 

od 29.05.2017r.

Wiceprzewodnicząca Komisji

 Piotr Witkowski 

od 17.09.2020r.

Członek Komisji – Sekretarz