• Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy SGGW
    www.uutw.pl

Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy SGGW

Uniwersytety Trzeciego Wieku istnieją na świecie i w Polsce od wielu lat. Mają bardzo różnych organizatorów, strukturę, tematykę i formy zajęć. Łączą je jednak adresaci działań i główna idea: umożliwienie kształcenia aktywności intelektualnej i społecznej osobom, które zakończyły już okres intensywnej działalności zawodowej.

Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza przy SGGW rozpoczął swoją działalność w 2005 roku jako Stowarzyszenie non profit. 

Celem Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest aktywizacja osób starszych poprzez:

  • prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i rekreacyjnej w celu zachowania i zwiększenia sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej;
  • aktywizację społeczną i poprawę jakości życia;
  • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego;
  • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej oraz inne działania zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych.

Zainteresowanie tą formą dokształcania jest ogromne. Do Uniwersytetu zgłaszają się osoby w różnym wieku, które chcą rozwijać zainteresowania intelektualne, artystyczne. Mają potrzebę samokształcenia, poszerzania wiedzy i umiejętności. Dlatego program zajęć dostosowywany jest do zgłaszanych potrzeb. Jest to także doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, nawiązywania nowych przyjaźni.